SCT GUIDELINE

SCT GUIDELINE

คู่มือการซื้อ-ขายทองคำออนไลน์

บริการ

การลงทุนทองคำผ่านระบบออนไลน์
โดยลูกค้าสามารถเข้าไปเช็คราคาแบบ
Real Time ตามราคาตลาดโลก
ซื้อง่าย ขายง่าย สะดวก ปลอดภัย
สามารถซื้อ-ขายได้ตั้งแต่เวลา
8.00 - 24.00 น.
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

การลงทุนทองคำผ่านระบบโทรศัพท์
โดยมีทีม Marketing ที่เชี่ยวชาญ
เป็นผู้คอยแนะนำทิศทางและ
แนวโน้มในการซื้อ-ขาย
สามารถซื้อ-ขายได้ตั้งแต่เวลา
8.00 - 24.00 น.
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

แล้วทำไมต้อง

เพราะว่าเรา..

เรา..บริหารงานโดยทีมนักธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการและมีเกียรติประวัติที่ดีในวงการค้าทองคำมานาน จึงมากด้วยประสบการณ์ในการเทรดโลหะมีค่าในรูปแบบต่างๆ

เรา..ผนึกกำลังกันในทุกด้านจากทีมบริหารที่มีธุรกิจในวงการค้าทองคำ ซึ่งมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ เพื่อพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงตลอดไป

เรา..บริการส่งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว แม่นยำ ฉับไว รวมทั้งแนวคิดวิเคราะห์ทางพื้นฐานเทคนิคการเทรดที่เข้าใจง่าย แม้ว่าลูกค้าจะไม่เคยเทรดทองคำมาก่อนก็ตาม ทั้งบริการโทรบอกข้อมูลข่าวสาร ราคาทองคำ ช่วงจังหวะเข้าซื้อหรือขายออก บริการ SMS หรือลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร แนวโน้มของการลงทุนได้ที่ Social Media ของบริษัทซึ่งมีการอัพเดตข่าวสารตลอดเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของทองคำ

เรา..ผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าไปในระบบเทรดออนไลน์ เพื่อราคาที่แม่นยำ ถูกต้อง โปร่งใส ระบบอินเตอร์เฟสที่สวยงาม ตอบสนองทุกความเข้าใจและสามารถใช้งานได้ง่าย แต่ยังคงทรงประสิทธิภาพและมีระบบความปลอดภัยสูงใกล้เคียงระดับธนาคาร ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าทุกการลงทุนของท่านจะไม่ถูกล้วงข้อมูลใดๆ หรือสูญหาย

เรา..ให้บริการทั้งก่อนบริการและหลังบริการแบบมืออาชีพ ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลทองคำที่ต้องการทราบได้ตลอดเวลาทั้งแบบออนไลน์ และระบบโทรศัพท์ และยังคงพัฒนาบริการให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก

เรา..มีปรัชญาการทำงานที่มีระบบการทำงานเป็นทีมและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ เพื่อสนองรับกับความต้องการของลูกค้าให้ได้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และสมบูรณ์มากที่สุด

เรา..มีทองคำแท่ง 96.5% ตรงตามน้ำหนักและคุณภาพตามมาตรฐานของสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย และทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% ที่ได้รับรองจาก LBMA (London Bullion Market Association) ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

ขั้นตอนการลงทุนซื้อ-ขาย

1. การเปิดบัญชีซื้อ-ขาย

 1. กรอกแบบฟอร์มเปิดบัญชีซื้อ-ขาย ผ่านระบบออนไลน์
  • เปิดบัญชีผ่านเว็บไซต์ www.sctgold.com
  • เปิดบัญชีผ่านแอพลิเคชั่น SCT Mobile ทั้งระบบ ios และ android
  • แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อ-ขายทองคำแท่ง ( Download )
 2. กรอกแบบคำขอเปิดบัญชีซื้อ-ขาย กรณีมาเปิดบัญชีที่บริษัทฯ ( ทำสัญญาซื้อ-ขายทันที )
  • สำเนาบัตรประชาชน (จำนวน 2 ชุด)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 1 ชุด)
  • สำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน (จำนวน 2 ชุด)
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร Book Bank (จำนวน 2 ชุด)
  • แบบหนังสือยินยอมให้หักยอดเงินจากบัญชี (ใช้ได้เฉพาะกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น Download )
  • แบบหนังสือมอบอำนาจ ( Download )

  • เอกสารเพิ่มเติม (สำหรับร้านทอง)
  • สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (สำหรับร้านทองบุคคลธรรมดา จำนวน 1 ชุด)
  • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (สำหรับร้านทองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด)
  • สำเนาใบ ภ.พ. 20 (สำหรับร้านทองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด)
  • ตัวอย่างเอกสารที่ใช้เปิดบัญชี

ขั้นตอนการเปิดบัญชี


แบบออนไลน์


การเปิดบัญชีผ่าน www.sctgold.com

1. เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ให้เลือกเมนูตามภาพ


2. จะพบรายละเอียดขั้นตอนคร่าวๆ จากนั้นให้เลือกปุ่ม
กรอกฟอร์มเปิดบัญชีออนไลน์


3. ทำการกรอกข้อมูลและรายละเอียดให้ครบถ้วน4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วโทรติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ พร้อมแจ้งขอเปิดบัญชี5. บริษัทฯจะทำหนังสือคู่สัญญาและจัดส่งไปให้ถึงมือลูกค้า เพื่อเซ็นต์ลงชื่อยืนยันทำการซื้อ-ขาย6. เมื่อลูกค้าเซ็นต์ลงนามเรียบร้อย พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง + ลายเซ็นต์ลงเอกสารที่ใช้เปิดบัญชี แล้วส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาที่บริษัทฯ
(ดูตัวอย่างเอกสารที่ใช้เปิดบัญชี)

แบบยื่นคำขอฯ


การเปิดบัญชีแบบยื่นคำขอฯ

1. ลูกค้าจะได้รับหนังสือคู่สัญญา เพื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดอีกครั้ง ก่อนเซ็นต์ชื่อลงนามทำสัญญา


2. เมื่อลูกค้าเซ็นต์ลงนามเรียบร้อย พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง + ลายเซ็นต์ลงเอกสารที่ใช้เปิดบัญชี แล้วส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาที่บริษัทฯ (กรณีลูกค้ารับคู่สัญญาไปกรอกรายละเอียดข้อมูลที่อื่น)
(ดูตัวอย่างเอกสารที่ใช้เปิดบัญชี)
และหลังจากการเปิดบัญชีทั้ง 2 รูปแบบ
 1. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ใช้ระยะเวลาตรวจสอบไม่เกิน 1 วัน หลังจากได้รับเอกสาร

 2. บริษัทฯ แจ้งผลการตรวจสอบไปยังลูกค้า โดยทางอีเมล์และโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆที่ลูกค้าสะดวกในการติดต่อ ถ้าเอกสารได้ผ่านการตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาใดๆ ลูกค้าจะได้รับ "รหัสลูกค้า" เพื่อใช้ในการวางเงินประกันหรือที่เรียกว่า "Margin" ซึ่งรหัสลูกค้านี้จะสามารถใช้ในธุรกรรมอื่นๆของลูกค้าด้วยเช่น การชำระบัญชีในการซื้อ-ขายด้วย
 3. เมื่อลูกค้าทำการวางเงินประกันหรือวาง Margin เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดบัญชีซื้อ-ขายให้กับลูกค้า

 4. ลูกค้าจะได้รับ
  • User & Password + Pin Code สำหรับ Login เข้าสู่ระบบซื้อ-ขายออนไลน์ทุกประเภท
  • ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นระบบ iOS ค้นหา SCT Mobile
  • ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นระบบ android ค้นหา SCT Mobile
  • คู่มือการใช้งานระบบซื้อ-ขายทั้งทางออนไลน์และทางโทรศัพท์
  • คำปรึกษาแนะนำ บทวิเคราะห์ ข่าวสารที่อัพเดต ซึ่งเรามีให้หลากหลายช่องทาง เช่น SMS | Facebook | Line | SCT website และทางโทรศัพท์

2. การวางเงินประกัน ( Margin )

ทองคำ 96.5% ต้องวางเงินประกัน (Margin) 1,200 บาท / ทองคำน้ำหนัก 1 บาท
จำนวนเงินวางประกัน (Margin) ขั้นต่ำ 24,000 บาท / ทองคำน้ำหนัก 20 บาท สามารถทำการซื้อ-ขายขั้นต่ำได้ครั้งละ 5 บาท ทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขาย
ทองคำ 99.99% ต้องวางเงินประกัน (Margin) 80,000 บาท / ทองคำน้ำหนัก 1 กิโลกรัม หรือ ทองคำน้ำหนัก 60 บาท
จำนวนเงินวางประกัน (Margin) ขั้นต่ำ 160,000 บาท / ทองคำน้ำหนัก 2 กิโลกรัม สามารถทำการซื้อ-ขายขั้นต่ำได้ครั้งละ 1 กิโลกรัม ทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขาย
  หมายเหตุ :
 • การวางเงินประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • สำหรับร้านทองรายใหญ่จำนวนการวางเงินประกันจะเป็นอัตราพิเศษ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้กับทางบริษัทฯ

เครดิตซื้อ-ขาย

การวางเงินประกันและเครดิตซื้อ-ขาย (ตัวอย่างทองคำ 96.5%)


 1. 1. วางเงินประกันขั้นต่ำที่จำนวนเงิน 24,000 บาท กับทางบริษัทฯ ก่อน

 2. 2. ลูกค้าจะได้รับเครดิตสำหรับซื้อ-ขายทองคำ 96.5% เป็นจำนวนฝั่งละ 20 บาททองคำ ซึ่งหมายถึงว่าลูกค้าจะได้รับเครดิตฝั่งซื้อจำนวน 20 บาททองคำ และเครดิตฝั่งขายจำนวน 20 บาททองคำ

 3. 3. เมื่อลูกค้าซื้อหรือขายฝั่งใดฝั่งหนึ่งจน เต็มเครดิตที่ได้รับ ลูกค้าจะต้องทำการเคลียร์หรือชำระธุรกรรมในฝั่งซื้อหรือฝั่งขายที่เครดิตเต็มนั้นก่อน อย่างเช่น ฝั่งขายของลูกค้ามีสถานะเต็ม 100% ซึ่งหมายถึงลูกค้าจะต้องทำการเคลียร์หรือชำระธุรกรรมฝั่งขายก่อน ลูกค้าจึงจะได้รับเครดิตฝั่งขายคืนกลับมา สำหรับทำการขายในครั้งต่อไป

3. การทำคำสั่งซื้อ-ขาย


1. ลูกค้าโทรมาสั่งซื้อ-ขายกับเจ้าหน้าที่ฯ ได้ที่ Hotline 02-222-41112. ลูกค้าต้องยืนยันคำสั่งซื้อ-ขายกับเจ้าหน้าที่ฯ ด้วยการแจ้งชื่อของลูกค้าและรหัสลูกค้า3. เจ้าหน้าที่ฯ จะทำการทวนคำสั่งซื้อ-ขายกับลูกค้าอีกครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้องกับลูกค้าในการทำคำสั่งซื้อ-ขายในทุกๆครั้งการทำคำสั่งซื้อ-ขายด้วยการโทรศัพท์ในแต่ละครั้ง ทางบริษัทฯได้มีระบบการบันทึกการสนทนาทุกครั้ง

1. ลูกค้าเข้าสู่เว็บไซต์ www.sctgold.com แล้วล็อกอินเข้าสู่ระบบ2. หลังจากล็อกอิน จะพบป็อบอัพประกาศจากเว็บฯ ให้ทำการ ยอมรับและใส่รหัส pin ของลูกค้า3. เมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกหัวข้อใน เมนูด้านซ้าย ตามรูป แล้วจะพบปุ่มสำหรับการซื้อ-ขาย เท่านี้ก็สามารถทำคำสั่งซื้อ-ขายได้ง่ายๆ ในแบบราคา Real Timeเมื่อมีการทำคำสั่งซื้อ-ขายเกิดขึ้นแล้ว


ลูกค้าจะต้องทำการเคลียร์ธุรกรรมที่เกิดจากการทำคำสั่งซื้อ-ขายภายในเวลา นับตังแต่วันที่ลูกค้าได้ทำคำสั่งซื้อ-ขายออกไป

อะไรคือ T+3

T+3 คือ การนับวันต่อจากวันที่ลูกค้าได้เริ่มการทำคำสั่งซื้อ-ขายนั้นๆ และจะต้องทำการเคลียร์ธุรกรรมคำสั่งนั้นๆ ในอีก 3 วันถัดไปอะไรคือ การทำคำสั่งซื้อ-ขายล่วงหน้า (Place Order)

การทำคำสั่งซื้อ-ขายล่วงหน้า หมายถึง การทำคำสั่งในราคาที่ลูกค้าต้องการล่วงหน้าก่อนราคาที่ต้องการนั้นจะเกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์หลังจากที่ลูกค้าได้ทำคำสั่งซื้อ-ขายล่วงหน้าไว้ ถ้าราคาขึ้นหรือลงมาถึงจุดที่ลูกค้าได้ทำคำสั่ง ระบบจะทำการซื้อ-ขายให้โดยอัตโนมัติ


  สำหรับลูกค้า SCT ท่านสามารถกำหนดราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าได้ 3 วิธี
 • ทำคำสั่งล่วงหน้า โดยผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 • ทำคำสั่งล่วงหน้า โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์เทรดออนไลน์ของบริษัทฯ
 • ทำคำสั่งล่วงหน้า โดยผ่านทางหน้าแอพพลิเคชั่นมือถือ และแท็บเล็ต

4. การชำระหรือเคลียร์พอร์ต


 1. 1. ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
  พร้อมแจ้งยืนยันการชำระทางแฟ็กซ์ หรือทางอีเมล์ แล้วลูกค้าต้องเก็บหลักฐานการโอนไว้ด้วย เพื่อนำมาใช้ยืนยันทางธุรกรรมกับทางบริษัทฯ

  ข้อดี
  กรณีลูกค้าที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการชำระด้วยวิธีนี้

  ข้อเสีย
  • กรณีลูกค้าที่อยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดจะมีค่าธรรมเนียมต้องจ่ายทุก 10 บาทต่อรายการชำระทุกๆ 10,000 บาท แต่จะจ่ายค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 1,020 บาท
  • เมื่อลูกค้าชำระกับทางธนาคารเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งการชำระกลับมาที่บริษัทฯ ด้วยวิธีการส่งแฟ็กซ์หรือแนบสำเนาการชำระมาทางอีเมล์
  • หลังจากลูกค้าแจ้งการชำระกลับมาที่บริษัทฯเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องเก็บหลักฐานการโอน เพื่อนำมายืนยันสำหรับการจัดการทางธุรกรรมกับบริษัทฯ ตัวอย่างทางธุรกรรม อย่างเช่น การนัดรับสินค้า เป็นต้น

 2. 2. ชำระผ่านระบบ Special Payin
  ไม่ต้องแจ้งยืนยันการชำระ แต่จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

  ข้อดี
  ลูกค้าไม่ต้องแจ้งยืนยันและไม่จำเป็นต้องเก็บหลักฐานในการชำระเพื่อใช้ยืนยันกับทางบริษัทฯอีก หากลูกค้าชำระด้วยวิธีนี้

  ข้อเสีย
   ลูกค้าจะมีต้องเสียธรรมเนียมในการชำระดังนี้

  • กรณีลูกค้าที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีค่าธรรมเนียมต้องจ่ายทุก 10 บาทต่อ 1 ครั้งการชำระ
  • กรณีลูกค้าที่อยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จะมีค่าธรรมเนียม 25 บาท เมื่อยอดชำระไม่เกินจำนวน 500,000 บาท และถ้าเกินจำนวนดังกล่าวลูกค้าจะต้องจ่ายทุก 7 บาทต่อรายการชำระทุกๆ 10,000 บาท แต่จะจ่ายค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 700 บาท

 3. 3. ชำระผ่านระบบ ATS
  ชำระโดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากในธนาคารของลูกค้าแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งยืนยันการชำระ และไม่มีค่าธรรมเนียม

  โดยบริษัทฯ จะทำการนัดพร้อมแจ้งรายละเอียดการหักเงินจากบัญชีให้ลูกค้าได้รับทราบก่อนที่จะดำเนินการ ซึ่งลูกค้าไม่ต้องแจ้งยืนยันและเก็บหลักฐานการชำระ รวมทั้งไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการชำระเพิ่มเติมอีกด้วย

5. การนัดรับสินค้า


เมื่อลูกค้าทำการชำระหรือเคลียร์พอร์ตเรียบร้อยแล้ว และถ้าหากลูกค้ามีความต้องการรับสินค้ากลับ ลูกค้าจะต้องทำการนัดรับสินค้าล่วงหน้า 1 วันเป็นอย่างน้อย เพื่อที่จะได้รับสินค้าครบตามจำนวนที่ได้นัดไว้ โดยสามารถทำการนัดได้ 3 วิธี
 • นัดรับผ่านทางโทรศัพท์
 • นัดรับผ่านทางหน้าระบบเว็บไซต์
 • นัดรับผ่านทางแอพพลิเคชั่น

6. การนัดรับเงิน


เมื่อลูกค้าทำการล็อกราคาขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถรับเงินได้ 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 ลูกค้าไม่มีสินค้าฝากไว้ที่บริษัท

เมื่อลูกค้านำสินค้ามาส่งที่บริษัทฯเรียบร้อยแล้ว จะเลือกรับเงินได้ 3 แบบดังนี้
 • เงินโอนเข้าบัญชีลูกค้า
 • เงินสด
 • ฝากเงินเข้าบัญชีซื้อ-ขายหรือพอร์ตตัวเอง

กรณีที่ 2 ลูกค้ามีสินค้าฝากไว้ที่บริษัท

เอกสารที่ต้องการคือ ใบถอนสินค้าและบัตรประชาชน ซึ่งลูกค้าสามารถส่งเอกสารมาที่บริษัทฯ ได้ 2 วิธีดังนี้
 • แฟ็กซ์ : 02-222-7100
 • อีเมล์ : [email protected] ส่งแนบไฟล์
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการเคลียร์พอร์ตของลูกค้า และทำการโอนเงินภายใน T+1 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสาร ซึ่งลูกค้าจะได้รับใน 2 รูปแบบดังนี้
 • เงินโอนเข้าบัญชีลูกค้า
 • ฝากเงินเข้าบัญชีซื้อ-ขายหรือพอร์ตตัวเอง